Serigrafi Baskı

İnsanlık Tarihinin en eski baskı tekniklerinden biridir. İnsanoğlu daha Basma Kalıp, Taş Baskı ve Papirüs Kağıdına Yazma ile uğraşırken, ilk Usta (pir’imiz) şekilleri daha detaylandırmak ve bu detaylı şekilleri çoğaltma ihtiyacı duyduğunda,
gevşek dokunmuş ipek kumaşı boya eleği gibi kullanarak bu tekniği icat etmiştir diye düşünüyoruz. Geçmişte ustalarımızın yumurta akı ile yaptığı karışım kulalılarak ipeğin gözeneklerini tıkayıp şablonlar yaptığını bilmekteyiz.
Ana gaye, görseldeki detayları daha anlaşılır hale getirmek ve birbirinin aynısı olan teksirler yapabilmektir.
Serigrafi günümüzde endüstrinin vazgeçilmez teknolojik bir parçasıdır. Ayrıcalığı, uygulanmak istenilen görselin, ipek şablona çekilmiş olan ANA KALIP’tan baskı yapılacak olan ürünün hammaddesini seçmeksizin baskı yapılarak çoğaltılabilmesine imkan sağlamasıdır.
Metodunun uygulamasındaki malzeme çeşitliliği nedeni ile hammaddeye uygun boya seçimine olanak tanır. Kullanılan boyaların özelliği gereği, Serigrafi Baskı on yılları bulan bir Hizmet Yaşam Süresine sahiptir. Günümüzde Serigrafi, Cam, Elektronik, Deri, Ahşap, Mobiya, Tekstil, Seramik, Reklam, Otomotiv Sanayiinde kulanılmakta olup metal, cam, kumaş, kağıt ve ürün Süsleme Sanatlarında kullanım alanı zaman geçtikçe genişlemektedir.